Από τους παλαιούς πίνακες διοριστέων (2010) έχουν αφαιρεθεί όσα άτομα έχουν αποδεχθεί μόνιμο επί δοκιμασία διορισμό το 2010 και έχουν προστεθεί όσα άτομα έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στους πίνακες διοριστέων μέχρι 31/12/2010. Ταυτόχρονα, στους πίνακες διοριστέων υπάρχουν ανακατατάξεις λόγω κατάθεσης μεταπτυχιακών ή υπηρεσίας.

Για να ενημερωθείτε για τον τρόπο καταρτισμού των καταλόγων μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ.
Για να υπολογίσετε πόσες θέσεις έχετε ανέβει ή κατέβει στον κατάλογο διοριστέων αλλά και πόσο περίπου απέχετε από το διορισμό με σύμβαση, σε σύγκριση με τον περσινό κατάλογο, πρέπει να λάβετε υπόψη τα πιο κάτω στοιχεία :
Κατάλογος Δασκάλων: Έγιναν 53 μονιμοποιήσεις το 2010. Οι διορισμοί με σύμβαση σταμάτησαν στο νούμερο 501 του περσινού καταλόγου, περίπου μέχρι το 440 του φετινού καταλόγου (λόγω ανακατατάξεων).
Κατάλογος Νηπιαγωγών: Έγιναν 21 μονιμοποιήσεις το 2010. Οι διορισμοί με σύμβαση σταμάτησαν στο νούμερο 186 του περσινού καταλόγου, περίπου μέχρι το 165 του φετινού καταλόγου (λόγω ανακατατάξεων).
Κατάλογος Ειδικών Μαθησιακών :  Έγιναν 100 μονιμοποιήσεις το 2010. Οι διορισμοί με σύμβαση σταμάτησαν στο νούμερο 210 του περσινού καταλόγου, περίπου μέχρι το 110 του φετινού καταλόγου.
Λογοθεραπείας : Έγιναν 28 μονιμοποιήσεις το 2010. Οι διορισμοί με σύμβαση σταμάτησαν στο νούμερο 58 του περσινού καταλόγου, περίπου στο νούμερο 30 του φετινού καταλόγου.