ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΥ 2011

Στα πλαίσια της διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της ΠΟΕΔ για την τριετία 2011 – 2014, έχει αναρτηθεί σήμερα Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, 2011, στα Κεντρικά και τα Επαρχιακά Γραφεία της Οργάνωσης, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού, ο πλήρης Κατάλογος Μελών, συνολικά και κατά Επαρχιακό Γραφείο, όπως αυτός βρισκόταν σε ισχύ στις 31/12/2010. Μέλη που για οποιοδήποτε λόγο παραλείφθηκαν από τον Κατάλογο μπορούν να υποβάλουν ένσταση στη Γραμματεία της Οργάνωσης, μέσω της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής, ως  τις 21 του Μάρτη, 2011, στις 12 το μεσημέρι, το αργότερο. Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και για αντικανονική συμπερίληψη ή μη συμπερίληψη άλλου μέλους στον Κατάλογο. 
Μέλη που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν, με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού, από ένα Επαρχιακό Γραφείο ή Εκλογικό Κέντρο, σε άλλο, μπορούν επίσης να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία. Διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε μέλος μπορεί να μετεγγραφεί από ένα Επαρχιακό Γραφείο σε άλλο για διάφορους λόγους, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται η καταγωγή, η προσφυγική ιδιότητα και η έδρα.

Όπως είναι γνωστό, οι εκλογές για την ανάδειξη των αξιωματούχων της ΠΟΕΔ διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη κάθε τρίτου χρόνου. Οι φετινές εκλογές θα διεξαχθούν το β΄ δεκαπενθήμερο του Μάη, 2011. Λεπτομέρειες για τις ώρες και τους χώρους διεξαγωγής τους, όπως και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία, θα γνωστοποιηθούν αργότερα.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα ψήφου όπως και υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που εγγράφηκαν ως τις 31 του Δεκέμβρη του προηγούμενου χρόνου, 2010, τα οποία έχουν εξοφλημένες όλες τις υποχρεώσεις τους προς την Οργάνωση, σύμφωνα με το Καταστατικό, και που το όνομά τους θα περιληφθεί στον Εκλογικό Κατάλογο που θα διαμορφωθεί ύστερα κι από την εξέταση τυχόν ενστάσεων ή αιτήσεων για μετεγγραφή από ένα Επαρχιακό Γραφείο σε άλλο.

Εξάλλου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ., το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι δάσκαλοι (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Ειδικοί εκπαιδευτικοί, Μουσικοί, Αγγλικοί) είναι μόνιμοι, επισυμβάσει ή αντικαταστάτες, οι οποίοι πληρώνονται μέσω του Τμήματος Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου του ΥΠΟΙΚ του κράτους και ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους αποκοπεί εισφορά στην Οργάνωση με βάση την εκάστοτε μισθοδοσία τους, και οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή μέλους μέχρι και τις 31/12/2010. Αντικαταστάτες δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που εγγράφηκαν στην Οργάνωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, 2010, θα περιληφθούν, κατ’ αρχήν, στον Κατάλογο των Μελών της 31/12/2010, αλλά θα παραμείνουν στον τελικό Εκλογικό Κατάλογο και θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου μόνο αν, μέχρι την ανάρτησή του, θα τους έχει αποκοπεί οποιοδήποτε ποσό συνδρομής προς την Οργάνωση. Γίνεται σαφές ότι για να έχει οποιοσδήποτε συνάδελφος το δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει το όνομά του να περιλαμβάνεται στον αναθεωρημένο τελικό Εκλογικό Κατάλογο που θα προκύψει ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων για τον Κατάλογο των Μελών που αναρτάται ταυτόχρονα με την παρούσα ανακοίνωση της Οργάνωσης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΥ 2011

                                                                                                                         
                                                                         ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΟΕΔ.

Σημ. :  1. Οι ενδείξεις με λατινικούς χαρακτήρες έναντι των ονομάτων στον Κατάλογο Μελών υποδηλώνουν το Επαρχιακό Γραφείο (Ε.Γ.) στο οποίο υπάγεται κάθε μέλος και το Εκλογικό Κέντρο (Ε.Κ.) στο οποίο αυτό ψηφίζει. Οι χαρακτήρες αυτοί θα πρέπει να διαβάζονται όπως πιο κάτω :

N    :  Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας και, προκειμένου για εκτοπισμένα Επαρχιακά Γραφεία, Εκλογικό Κέντρο Λευκωσίας

LL   :  Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού και, προκειμένου για εκτοπισμένα Επαρχιακά Γραφεία, Εκλογικό Κέντρο Λεμεσού

F    :  Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου και, προκειμένου για Εκλογικό Κέντρο, εκείνο του Παραλιμνίου.

S    :  Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας και, προκειμένου για εκτοπισμένα Επαρχιακά Γραφεία, Εκλογικό Κέντρο Λάρνακας

P    :  Επαρχιακό Γραφείο Πάφου και, προκειμένου για εκτοπισμένα Επαρχιακά Γραφεία, Εκλογικό Κέντρο Πάφου

M    :  Επαρχιακό Γραφείο Μόρφου

K    :  Επαρχιακό Γραφείο Κερύνειας.

Α    :  Εκλογικό Κέντρο Αστρομερίτη (μόνο για το Ε.Γ. Μόρφου).