Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011, 1700-2000. Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου
Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα “Ασφάλεια στο  Διαδίκτυο”
Η δήλωση σας να φτάσει στο fax 25829055 μέχρι την Πέμπτη 21/3/2011
Αφίσα