Αιτήσεις μέχρι 18/3


ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤ07/10
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, οι οποίοι δύνανται να κληθούν να διδάξουν στα Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)».
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία των Προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)». Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα ενταχθούν σε μητρώο, από το οποίο δύνανται να κληθούν να διδάξουν στο πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα στα εξής θέματα για διδασκαλία:
– Θέατρο
– Τέχνη
– Φυσική Αγωγή
– Οικιακή Οικονομία
– Δημοσιογραφία
– Μουσική
– Πληροφορική
– Ελληνικά
– Μαθηματικά
– Ξένες Γλώσσες (Ρωσικά, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα, Γεωργιανά, Αραβικά, Τουρκικά).
Συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί:
1. Η διδασκαλία ή/και προσφορά υπηρεσιών σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του κάθε Προγράμματος.
2.  Η καταγραφή δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στα πλαίσια των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενημέρωσης της σχολικής μονάδας.
3. Η ετοιμασία εξαμηνιαίων εκθέσεων για τις δραστηριότητες.
 4.  Η ετοιμασία εξαμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες.
5. Η επίβλεψη εργασιών χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.
6. Η συνεργασία με τους υπευθύνους του προγράμματος των σχολείων ΖΕΠ.
7. Η τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγιο, στοιχεία εκπαιδευομένων, κτλ.)
8. Η παράδοση των εγγράφων στους υπευθύνους του προγράμματος των σχολείων ΖΕΠ.
9. Η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά καθορίζονται (π.χ. παράδοση εντύπων).
10. Η ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων στους οποίους διεξάγονται τα προγράμματα καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.
11. Ο χειρισμός θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
12. Εκτέλεση αναγκών του προγράμματος ή/και των σχολικών μονάδων των ΖΕΠ με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων κεντρικών Συντονιστών ΖΕΠ.
Η σύμβαση θα υπογράφεται ξεχωριστά με το κάθε άτομο που κρίνεται ως δικαιούχος και η διάρκεια θα είναι μέχρι και 12 μήνες. Το μητρώο θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα 29 μηνών  από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους εκπαιδευτές, ανά χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 45΄, ανέρχεται στα €16.64.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα που κατέχουν τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα προσφερόμενα θέματα (βλ. Παράγραφος 3.1 εγγράφων διαγωνισμού)
ή
Πτυχίο Δασκάλου/Τμήματος Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν
2.       Πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας.
Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι τις 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 09:00 στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
1) http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/zep/prosfores/ekt0710/ipiresies_ekpaidefton.zip
2) 22806310 ή 25822850 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας)
τα οποία περιλαμβάνουν όλες τισ λεπτομέρειες και τισ αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος