Απόστολος Σκουρουπάτης, Μέλος Δ.Σ.ΠΟΕΔ.

Συνάδελφοι, 

Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που προβάλλονται το τελευταίο διάστημα από ΔΗΚΙ και ΑΚΙΔΑ, πως δήθεν διερχόμαστε τη χειρότερη τριετία σε σχέση με τις συνδικαλιστικές κατακτήσεις της ΠΟΕΔ, προσβάλλουν πρώτιστα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ, αλλά και το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο εκπαιδευτικός κόσμος παραμένει απαθής μπροστά σε μια πρωτοφανή αδράνεια της ΠΟΕΔ, αλλά και σε μια αντι-εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, αγνοεί παντελώς το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών. 
Αν και κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα και ταυτόχρονα να απαξιώνουμε την   αρουσία της ΠΟΕΔ την τελευταία τριετία, για χάριν προεκλογικών σκοπιμοτήτων
Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτά που κερδίσαμε τα κέρδισε η ΠΟΕΔ με τη δράση της, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να ισχυριστεί ότι μας τα έδωσε η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το έργο μας. Αυτό που μετρά στο τέλος της ημέρας είναι το αποτέλεσμα και αν οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν αυτά που κερδήθηκαν ή δόθηκαν στον κλάδο.