Εκπαιδευτικό Συνέδριο :
“Η διδασκαλία της γλώσσας :Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση σύμφωνα με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα”
Σάββατο, 9 Απριλίου 2011,
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού
9:00π.μ.-12:30μ.μ. (9:00π.μ. – 9:30π.μ. εγγραφές)