Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ Λευκωσίας, σας προσκαλούν να ενώσουμε και να ενδυναμώσουμε την εθελοντική μας προσφορά, με την προσφορά αίματος. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, ώρα 18:00.
Στόχος και των δύο Οργανώσεων είναι η δημιουργία κοινής Τράπεζας Αίματος μέσα από την οποία θα εξυπηρετούνται παιδιά, γονείς, συνάδελφοι και συνάνθρωποι μας οι οποίοι το έχουν ανάγκη.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης σας παρακαλούμε όπως:

 Δοθεί σε κάθε παιδί και εκπαιδευτικό του σχολείου σας αντίγραφο της «Πρόσκλησης για συμμετοχή στην αιμοδοσία».

 Συγκεντρώσετε όλες τις δηλώσεις συμμετοχής και αφού συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο με τίτλο «Συνολικός Αριθμός Δηλώσεων» μας το αποστείλετε μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22447818 ή 22340910 μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011.