ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ»
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε/Κ και Τ/Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ»
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ KAI ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Γ Ι Α Ν Α Ε Π Α Ν Ε Ν Ω Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η , Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ , Κ Ι Ν Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΕΝΑΛΙΑ Δημοσιογραφικό Χωριό 9 –Φάρου ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
Τετάρτη 13–04-2011
Στις 6:30 μμ

Οργανωτές : ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ»
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε/Κ και Τ/Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ»
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ KAI ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τηλέφωνο Επικοινωνία;: 99540585

Ομιλητές:
1. Σιενέρ Ελτζιήλ – Γ.Γ. ΚΤΟΣ –Συνδικαλιστική Οργάνωση Τ/Κ Δασκάλων
Οι κινητοποιήσεις των Τ/Κ – Χαρακτήρας, πολιτικό περιεχόμενο και προοπτικές Λύσης –
Επανένωσης
2. Σώτος Σύζινος — Πρωτοβουλία Πολιτών Λάρνακας
Η παρούσα συγκυρία , οι προοπτικές μέσα στο 2011 και η ανάγκη κινητοποιήσεων
Σύντομη αναφορά στις θέσεις της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης «Ενωμένη Κύπρος»
από Χρίστο Ευθυμίου και συζήτηση :
Συντονιστής : Χρίστος Χρίστου Δικοινοτική Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών «Ενωμένη
Κύπρος»
· Να πληροφορηθούμε και να κατανοήσουμε τις κινητοποιήσεις των Τ/Κ
· Να συνειδητοποιήσουμε την επερχόμενη συγκυρία στο Κυπριακό
· Να δούμε πώς οργανώνουμε την κοινωνία των Πολιτών και πώς την
κινητοποιούμε για να αξιοποιήσουμε την νέα συγκυρία
Θα υπάρχει άμεση μετάφραση