Συνάδελφε Μορφίτη, Συναδέλφισσα Μορφίτισσα,

Στις 19 Μαΐου 2011, αποφάσισε για σένα, για μας!!!
Δώσε δύναμη στη φωνή σου.
Δώσε δύναμη στη δύναμή σου.
Δώσε δύναμη στην ενότητα.
Δώσε δύναμη στον εκσυγχρονισμό.
Δώσε δύναμη στο όραμά σου.
Δώσε δύναμη στην Παιδέια.
Δώσε δύναμη στον κλάδο σου.
Δώσε δύναμη στην ΠΟΕΔ.

Ένωσε τις δυνάμεις σου με τις δικές μας…στήριξε τη μεγάλη προσπάθεια για προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που την έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο και ο τόπος μας.  Δώσε δύναμη στην Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής ΠΑΣΚ Αγώνα. Στήριξε τα μαχητικά αγωνιστικά ψηφοδέλτια της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής ΠΑΣΚ Αγώνα στη Μόρφου.

Οι Υποψήφιοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής ΠΑΣΚ Αγώνα στη Μόρφου.