Συνάδελφε και  Συναδέλφισσα του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ ΠΑΦΟΥ,

Η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής ΠΑΣΚ Αγώνα Πάφου απευθύνεται σε όλους εσάς ανεξάρτητα από την ιδεολογική, πολιτική ή κομματική τοποθέτησή σας. Το κριτήριο μας δεν είναι αυτό. Το πιο βασικό κριτήριο είναι η αγωνιστική διάθεση, η μαχητικότητα, η διεκδικητικότητα, η θέληση για στήριξη του δημόσιου σχολείου και η θετική συμβολή στη μεγάλη προσπάθεια για προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που την έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο και ο τόπος μας. Στόχος μας η ολοκλήρωση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας, η υπεράσπιση του κύρους και της αξιοπρέπειας του μαχόμενου εκπαιδευτικού.
Η Επαρχία της Πάφου έχει ανάγκη την καθαρή, δυνατή φωνή της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα. Στις 19 Μαΐου 2011, δυνάμωσε τη φωνή σου. Στήριξε το μαχητικό, αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα.

Οι Υποψήφιοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής – Αγώνα στην ΠΑΦΟ