Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικού Σχολείου – Η τελική πρόταση του ΥΠΠ

  1.  Παράρτημα Α : Ωρολόγιο Πολυδιδάσκαλου Σχολείου – Έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠ
  2. Παράρτημα Β : Ωρολόγιο Τριδιδάσκαλου Σχολείου
  3. Παράρτημα Γ : Ωρολόγιο Δυδιδάσκαλου Σχολείου – Ενισχυμένο
  4. Παράρτημα Δ : Ωρολόγιο Δυδιδάσκαλου Σχολείου
  5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε επισυνάπτεται πίνακας ενδεικτικού Ωρολογίου Προγράμματος
  6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου για τον Υπεύθυνο Τμήματος.