Με τη στήριξη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.