Ακόμα ένα πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔ ικανοποιείται!

Σύμφωνα με πληροφορίες της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών, η νέα Επιτροπή Εκπαιδευτική Υπηρεσίας, έχει προχωρήσει σε αναδρομική πίστωση μονάδων μετάθεσης  υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στην ΠΟΕΔ, μετά το διορισμό της και ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο ένα πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔ. Με την αναδρομική πίστωση μονάδων μετάθεσης  αίρεται η αδικία που υφίσταντο μέχρι σήμερα οι συνάδελφοι οι οποίοι διορίστηκαν πριν το 1997, χρονιά κατά την οποία άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού και τα κριτήρια υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η πίστωση με περισσότερες μονάδες μετάθεσης – αυτές που δικαιούνται – αρκετών συναδέλφων, αφού οι μονάδες μετάθεσης  που πιστώνονται από την απόσταση του σχολείο υπηρεσίας από την έδρα του εκπαιδευτικού, θα υπολογιστούν για όλους τους συναδέλφους με τον ίδιο τρόπο για όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χριστόφορο Θεοφάνους στο τηλέφωνο 99688880.
Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών εκφράζει την ικανοποίησή της για την θετική εξέλιξη του θέματος αυτού. Πιστεύουμε ότι και άλλα  θέματα, τα οποία δεν θα επιφέρουν επιπλέον οικονομικό κόστος στην πολιτεία και τα οποία αποτελούν πάγια αιτήματα της ΠΟΕΔ μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Τόσο το αίτημα για πίστωση μονάδων μετάθεσης όσων συναδέλφων υπηρετούν στην ΚΕΑ, όσο και η αναγνώριση της υπηρεσίας στο προαιρετικό ολοήμερο σχολείο αλλα και το θέμα των αντικαταστάσεων σε ολιγοθέσια σχολεία και νηπιαγωγεία μπορούν να επιλυθούν από την Επιτροπή Εκπαιδευτική Υπηρεσίας. Αυτή την πρόταση είχαμε ως Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα καταθέσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ στις 11/02/2011, στην τοποθέτησή μας για τα εκκρεμούντα αιτήματα του κλάδου.