Αντικαταστάτες δάσκαλοι : «Δεν είμαστε δάσκαλοι δεύτερης κατηγορίας»
Στις 19 Μαΐου δώστε ΙΣΧΥΡΗ απάντηση…
Το άρθρο αυτό ας θεωρηθεί ως η τελική μας απάντηση στην ΑΚΙΔΑ, η οποία με την τελευταία τοποθέτηση στην ιστοσελίδα της για τους αντικαταστάτες, μόνο την αγανάκτησή μας μπορεί να προκαλέσει. Γράφει λοιπόν η ΑΚΙΔΑ στην ιστοσελίδα της: «Η Α.Κί.ΔΑ. υποστηρίζει: οι αντικαταστάτες να εργάζονται έχοντας όλα τα δικαιώματα του μόνιμου προσωπικού κι ας μην ψηφίζουν ακόμα… Oι κομματικές κινήσεις επιμένουν: οι αντικαταστάτες να ψηφίζουν, να ψηφίζουν, να ψηφίζουν, να ψηφίζουν, να ψηφίζουν … κι ας μην έχουν δουλειά!».
Απαντούμε λέγοντας πως η Αγωνιστική Συνεργασία υποστηρίζει: Οι αντικαταστάτες συνάδελφοι να εργάζονται έχοντας όλα τα δικαιώματα του μόνιμου προσωπικού, μαζί με το δημοκρατικό δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» για τους πιο κάτω λόγους:
1.      Τα τελευταία χρόνια, έχουν έρθει στην επιφάνεια τα πολλά και σοβαρά προβλήματα των αντικαταστατών. Από το γεγονός αυτό απορρέει η μεγάλη σημασία της εκπροσώπησης των αντικαταστατών, αλλά και της εκλογής τους στα σώματα της ΠΟΕΔ, ώστε τα αιτήματά τους να προωθούνται με τον πλέον άμεσο τρόπο.