Έντυπο θέσεων και προτάσεων Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα

Τελικός Εκλογικός Κατάλογος Μελών ΠΟΕΔ
Αναλυτικά οι Προγραμματικές θέσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα για τις εκλογές της ΠΟΕΔ :