Η ΕΕΥ ανακοίνωσε τις νέες μονάδες μετάθεσης για εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δημοτικής – Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης :