Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 1.7.2011, δημοσιεύεται προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (θέση προαγωγής) στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, στις ακόλουθες ειδικότητες:
– μία (1) θέση για την Αγωγή Υγείας-Οικιακή Οικονομία
– μία (1) θέση για τις Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία.
Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 –
Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 1 μέχρι 25 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ.