Λάμπρος Στεφάνου – Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ
Η ενότητα του κλάδου δε διασφαλίζεται με ευχολόγια και δηλώσεις. Η ενότητα του κλάδου, ως νοοτροπία, σφυρηλατείται μέσα από κοινούς αγώνες για την περιφρούρηση κεκτημένων, μέσα από κοινούς αγώνες για νέες κατακτήσεις.
Μόνο αγανάκτηση μπορούν να μας προκαλέσουν οι υποδείξεις ηγετικού στελέχους της ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία για «τη διασφάλιση της ενότητας του κλάδου» και για την προστασία του «αρραγούς μετώπου της ΠΟΕΔ», το οποίο «κινδυνεύει» εξαιτίας της «διαφορετικής» άποψης της Αγωνιστικής Συνεργασίας.