Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τοποθετήσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Ενστάσεις, με επιστολή προς τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία μέχρι την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011.

Κανονισμοί Τοποθετήσεων Μετακινήσεων