Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 12η Σεπτεμβρίου 2011.