Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που επανασυνήλθε έκτακτα, χτες Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, 2011, για να μελετήσει την κατάσταση που διαμορφώνεται σ’ ό,τι αφορά τα θέματα της Οικονομίας, εκδηλώνοντας την αντίθεσή του τόσο προς τη διαδικασία έγκρισης όσο και προς το περιεχόμενο του Α΄ πακέτου μέτρων, που αποφασίστηκε, σχετικά, από τη Βουλή, αλλά και, ιδιαίτερα, αντιδρώντας στις αρνητικές εξελίξεις που διαφαίνονται σ’ ό,τι αφορά το διάλογο για το Β΄ πακέτο μέτρων (ΑΤΑ, νεοεισερχόμενοι, κοινωνικές παροχές, 13ος μισθός κ.ά.), επαναβεβαίωσε τις αποφάσεις της προηγούμενης συνεδρίας του και ενέκρινε μέτρα αντίδρασης της Οργάνωσης, όπως πιο κάτω :

1. Εφαρμογή, ως πρώτου δυναμικού μέτρου, προειδοποιητικής στάσης εργασίας, ο χρόνος πραγματοποίησης της οποίας θα καθοριστεί από τη Γραμματεία, σε συνεννόηση με τις άλλες εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Καλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την εφαρμογή της ανά πάσα στιγμή, μαζί με κινητοποιήσεις για τις οποίες αυτοί θα ενημερωθούν στη συνέχεια.

2. Άμεση εφαρμογή του μέτρου της αποχής των δασκάλων από κάθε δραστηριότητα έξω από το σχολικό χώρο και χρόνο. Διευκρίνισε, σχετικά, ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να περιοριστούν στη δουλειά τους μέσα στο σχολείο, και μόνο, ενώ θα πρέπει να εκτελούν εκείνα, μόνο, τα καθήκοντα που απορρέουν από τα Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης τους ή από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων.
Με την έννοια αυτή, οι δάσκαλοι :

Δε θα μετέχουν σε κανένα συνέδριο ή σεμινάριο ή πρόγραμμα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται εκτός του σχολείου τους. Το μέτρο καλύπτει τη συμμετοχή Διευθυντών, Β. Διευθυντών και Δασκάλων – Νηπιαγωγών.

Δε θα συμμετέχουν στην οργάνωση ή την πραγματοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, δημοτικών ή κοινοτικών εκδηλώσεων, εκδηλώσεων άλλων φορέων, παρελάσεων κλπ.

Δε θα πραγματοποιούν σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες σε μη εργάσιμο χρόνο ή εκτός σχολείου. Το θέμα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής των σχολείων θα εξεταστεί από τη Γραμματεία και θα δοθούν σχετικές οδηγίες προς τους συναδέλφους σε επόμενο στάδιο.

3. Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την απόφασή του για προσφυγή στη Δικαιοσύνη αναφορικά με τη συνταγματικότητα των μέτρων που αποφασίστηκαν από τη Βουλή στα πλαίσια του Α΄ πακέτου μέτρων και εξουσιοδότησε τη Γραμματεία να προβεί, σχετικά, στις αναγκαίες συνεννοήσεις με τους Νομικούς Συμβούλους της Οργάνωσης.

4. Ανάθεσε στη Γραμματεία να μελετήσει πρόγραμμα χρονικής τοποθέτησης του μέτρου που αποφασίστηκε για οργανωμένη αποφυγή της αγοράς προϊόντων από τους εκπαιδευτικούς (μποϋκοτάζ), και να δώσει σχετικές οδηγίες προς τα μέλη.

5. Επαναβεβαίωσε την απόφασή του να ζητήσει από τους εκπαιδευτικούς να αποφύγουν τη συμμετοχή τους και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις επικείμενες δημοτικές Εκλογές και εξουσιοδότησε τη Γραμματεία να χειριστεί το θέμα της συγκέντρωσης των Εκλογικών τους Βιβλιαρίων, με σκοπό να κατατεθούν προς όπου δει.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.