Σε προηγούμενο ομώνυμο άρθρο στοιχειοθετήθηκαν δύο βασικές παράμετροι που καθορίζουν το στάτους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού: 1) Το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτεί η διδασκαλία και 2) Ο έντονος συναισθηματικός φόρτος (στρες) που περιλαμβάνει η διδασκαλία. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη θέαση του εν λόγω επαγγέλματος ως λειτουργήματος, χωρίς όμως αυτό να στοιχειοθετηθεί.
Σε επόμενο άρθρο θα γίνει προσπάθεια για περαιτέρω στοιχειοθέτηση του στάτους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, με εστίαση στις εξής παραμέτρους: 1) Η διδασκαλία ως λειτούργημα, 2) Ποιότητα διδακτικού προσωπικού (κριτήρια εισδοχής στο επάγγελμα, προσόντα).  
Στο παρών άρθρο, θα παρουσιαστούν διάφορα στοιχεία σε μια προσπάθεια κατάρριψης σειράς μύθων που έχουν με τον καιρό εδραιωθεί στην κοινή γνώμη. Θα γίνει λοιπόν προσπάθεια κατάρριψης των ακόλουθων μύθων: 1) Οι δάσκαλοι στην Κύπρο εργάζονται τις λιγότερες ώρες στην Ευρώπη, 2) Οι δάσκαλοι στην Κύπρο είναι οι πλέον καλοπληρωμένοι δάσκαλοι στην Ευρώπη, 3) Η διδακτέα ύλη στο δημοτικό είναι χαμηλού επιπέδου, συνεπώς ο καθένας μπορεί να τη διδάξει.
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]