Ο συνάδελφος Γιώργος Κωνσταντίνου διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής στα πλαίσια των εορτασμών για τα τριαντάχρονα της πύλης Αμμοχώστου ως χώρου πολιτισμού. Η έκθεση διοργανώνεται στην Πύλη Αμμοχώστου από τις 22 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.