Ο ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ διοργανώνει εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα : “Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην Α και Β τάξεις του δημοτικού σχολείου, στη βάση σύγχρονών προσεγγίσεων : πρακτικές εφαρμογές”, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κ΄Δημοτικού σχολείου Λεμεσού, ώρα 930.

* Το Συνέδριο στη Λευκωσία έχει ακυρωθεί.