«Τα δασκαλούθκια…» (Μέρος E’: Ποιότητα διδακτικού προσωπικού), Λάμπρου Στεφάνου

Το παρών άρθρο συνιστά το τελευταίο της ομώνυμης σειράς. Ολοκληρώνουμε την προσπάθεια στοιχειοθέτησης του στάτους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, παρουσιάζοντας στοιχεία που σχετίζονται με την «ποιότητα του διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

Παγκύπριες Προεισαγωγικές Εξετάσεις

Η συντριπτική πλειοψηφία των Κύπριων δασκάλων είναι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και των διάφορων Πανεπιστημίων της Ελλάδας. Ως είναι γνωστό για την εξασφάλιση θέσης στα πιο πάνω ιδρύματα οι υποψήφιοι θα έπρεπε να διέλθουν με επιτυχία τη βάσανο των Παγκύπριων Προεισαγωγικών Εξετάσεων. Ο έντονος συναγωνισμός για την εξασφάλιση θέσης στα διάφορα Παιδαγωγικά Τμήματα, ανέβασε σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα το όριο επιτυχίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ως επί το πλείστον, θέση στα διάφορα Παιδαγωγικά Τμήματα να εξασφαλίζουν άριστοι μαθητές και μαθήτριες (αν όχι οι άριστοι των αρίστων).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο…