Η ΠΟΕΔ εκφράζει και δημόσια την απογοήτευσή της για τον τρόπο που η Πολιτική Ηγεσία του τόπου μεταχειρίστηκε, ως την ώρα, το θέμα της ενίσχυσης της Κυπριακής Οικονομίας, ταυτίζοντας ουσιαστικά τη θέση της με εκείνη του μεγάλου κεφαλαίου και παραγνωρίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων όλων των τάξεων του πληθυσμού.
Η Πολιτική Ηγεσία, παραγνωρίζοντας τα μηνύματα των καιρών αμφισβήτησε και, ουσιαστικά, καταπάτησε το δικαίωμα ρόλου και λόγου των οργανωμένων φορέων μεγάλης μερίδας εργαζομένων, ανάμεσα στους οποίους και οι δάσκαλοι. Επικαλούμενη, όποτε βόλευε το στόχο αυτό, την ανάγκη για επείγουσα εξέταση και λήψη απόφασης σε διάφορα θέματα, δεν επέτρεψε την ουσιαστική και, μέσα από τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα διαβούλευσης, συζήτηση και λήψη απόφασης για το καθένα από αυτά, με αποτέλεσμα την έγκριση από τη Βουλή νομοθετημάτων τα οποία δεν ήταν καρπός ενός πραγματικού και σύμφωνου με τους θεσμούς διαλόγου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ αποστέρησε, έτσι, και το δικαίωμα των μερών για τις όποιες αντιδράσεις τους αναγνωρίζονται από το Νόμο. Κορύφωση της στάσης αυτής της Πολιτικής Ηγεσίας αποτέλεσε η υιοθέτηση από τη Βουλή τροποποιημένης της Συμφωνίας που είχε συναφθεί, με τα ελλείμματα, έστω, συνδικαλιστικού διαλόγου, ανάμεσα στο Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Επίσημη Πλευρά σε ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονταν στο Α΄ πακέτο για στήριξη της Οικονομίας.
Εκπρόσωποι της Πολιτικής Ηγεσίας εργάστηκαν ιδιοτελώς, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες ανεργίας που αυτή είχε ως αποτέλεσμα σε μερίδα του πληθυσμού, για να διασπάσουν, πρώτα, την ευρύτερη κοινωνία και, ύστερα, το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Απαξίωσαν την προσφορά των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και, σκόπιμα, δημιούργησαν συνθήκες διασυρμού, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών αλλά και των άλλων κρατικών υπαλλήλων, επιδιώκοντας την αρνητική, απέναντί τους, τοποθέτηση άλλων κοινωνικών, οργανωμένων και μη, συνόλων.
Κάμνοντας κατάχρηση της δυνατότητάς τους για πιο εύκολη πρόσβαση στα ΜΜΕ, συγκεκριμένοι εκπρόσωποι της Πολιτικής Ηγεσίας παρασιώπησαν ηθελημένα ότι :
1.      Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου που, αξιοκρατικά και στα πλαίσια θεσμοθετημένων εξετάσεων, επιλέγηκαν για το συγκεκριμένο τομέα και, αξιοκρατικά, επίσης, και στα πλαίσια του ισχύοντος συστήματος διορισμών, προσλήφθηκαν στο δημόσιο, χωρίς αυτοί να έχουν τύχει, σχετικά, οποιασδήποτε εύνοιας και χωρίς να έχουν αδικήσει κανένα. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι, σήμερα, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, γεγονός που τους καθιστά τους πλέον προσοντούχους στον τομέα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
2.      Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται συγκεκριμένο ωράριο, η εφαρμογή του οποίου δεν είναι πρόσφατη αλλά ανατρέχει πολλές δεκαετίες πίσω. Το ωράριο αυτό αποφασίστηκε, όχι μόνο σ’ ανταπόκριση απαίτησης των εργαζομένων, αλλά και ως εκπαιδευτικά επιβαλλόμενο και ως συνάδον με τα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές και άλλες χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί, βάσιμα, ότι το ωράριο εργασίας των Κύπριων εκπαιδευτικών είναι καλύτερο από εκείνο των εκπαιδευτικών στις ανεπτυγμένες χώρες, γιατί τα δεδομένα είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα.
3.      Το μισθολόγιο, εξάλλου, των εκπαιδευτικών δεν καθορίστηκε χτες, αλλά εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν είχε κριθεί ως υψηλό, όταν κάποιοι άλλοι, σ’ εκείνο το στάδιο, αποκτούσαν, βοηθούμενοι από την ανάπτυξη που είχε, τότε, η Οικονομία, περιουσίες, τις οποίες κατέχουν ακόμη, τη στιγμή που οι «προνομιούχοι» εκπαιδευτικοί πληρώνουν, ακόμη, δόσεις για την κατοικία που πιθανό, από τότε, να αποτόλμησαν να ανεγείρουν. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί πως το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών πλεονεκτεί σε σχέση με ανάλογες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου, για τις οποίες, μάλιστα, δεν έχει κριθεί σκόπιμο να επιβληθούν οποιεσδήποτε εισφορές,  ενώ αυτό είναι συγκριτικά χαμηλότερο από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, λαμβανομένων υπόψη του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν εισοδήματος.
4.      Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν έχει σταθερό τόπο εργασίας και ότι κάθε νέος συνάδελφος τοποθετείται αρχικά σε μεγάλες αποστάσεις, π.χ. από τη Λευκωσία στην Πάφο (τουλάχιστο για μια τριετία), ενοικιάζει και επιπλώνει σπίτι, χρεώνεται, υποχρεωτικά, για κατάλληλο αυτοκίνητο, πληρώνει την αντίστοιχη διακίνηση για να δει την οικογένειά του, με αποτέλεσμα ο μισθός του να μειώνεται δραστικά. Μικρότερη μείωση μισθού, για σκοπούς διακίνησης, συνεχίζουν, όμως, να έχουν οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια της υπηρεσίας τους.
5.      Οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν στο ακέραιο ό,τι τους αναλογεί ως φόρος, σε αντίθεση με τόσους άλλους που, παρ’ όλα τα ψηλά εισοδήματα που αυτοί έχουν και/ή τα υπέρογκα κέρδη που πραγματοποιούν, παραλείπουν να πληρώσουν, φοροδιαφεύγουν ή φοροαποφεύγουν.
Σε μια κοινωνία που και ο τελευταίος πολίτης δεν μπορεί παρά να έχει αντίληψη της πραγματικότητας σε ένα χώρο, όπως είναι η Εκπαίδευση, η Πολιτική Ηγεσία δεν βρήκε οτιδήποτε να πει για να στηρίξει αυτά που διεθνείς Οργανισμοί, όπως είναι η ΟΥΝΕΣΚΟ και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, από το 1965 διακήρυξαν, για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, για το δικαίωμά τους να οργανώνονται συλλογικά, για την υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για τη σύσταση και λειτουργία μηχανισμών διαβούλευσης για τα θέματα που τους επηρεάζουν, για αναγνώριση του δικαιώματος του καθενός να αμείβεται ανάλογα με ό,τι αναμένεται από αυτόν να επιτελέσει.
Σήμερα, που στο διεθνές σκηνικό κορυφώνεται η αντίδραση των εργαζομένων για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσής τους, η Πολιτική Ηγεσία του τόπου μας οφείλει να σταθεί με περίσκεψη και, έχοντας επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών της, να αναπροσαρμόσει τη στάση της στη βάση των αξιών που, ως σήμερα, κράτησαν την κοινωνία μας στο δρόμο της ειρήνης και της προόδου. Έχει υποχρέωση να επανεξετάσει τον τρόπο που τα προβλήματα της Οικονομίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και, αναγνωρίζοντας τις αξίες που μέσα από την πάροδο των χρόνων υιοθετήθηκαν γενικά, να ενεργήσει για δίκαιες και όχι δικαιοφανείς λύσεις και για πραγματικό και μέσα από τους θεσμούς διάλογο ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο ένα καλύτερο αύριο.
Σε μια τέτοια προοπτική, να είναι σίγουροι πως θα μας βρουν συμπαραστάτες.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.