ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ

Η στρατηγική αποτελεί όρο μείζονος σημασίας στη στρατιωτική επιστήμη. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, «στρατηγική είναι ο τρόπος της χρήσης/σύζευξης των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη των εθνικών/πολιτικών σκοπών από τους οποίους πηγάζουν οι στόχοι της εθνικής ασφάλειας εν όψει υπάρχουσας ή δυνητικής σύγκρουσης. Αποτελεί επιστήμη και τέχνη (βασίζεται στην εμπειρία και στο ταλέντο).

Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της στρατηγικής περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άξονες: την τρέχουσα στρατηγική, η οποία συνδυάζεται με ορατούς, απτούς και άμεσους στόχους και τη μελλοντική στρατηγική σχεδίαση, η οποία συνδυάζεται με ευρύτερους στόχους.

Η στρατηγική, ως σχέδιο δράσης που αποτελεί συνειδητή και ηθελημένη ενέργεια δεν εφαρμόζεται μόνο στο πολεμικό πεδίο αλλά και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις (πολιτική, οικονομία, εμπόριο, παιχνίδια, τεχνολογία, κτλ) και γι’ αυτό ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως και για να δηλώσει:
  • Το σχέδιο δράσης μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού (κυρίως σε μεσο – μακροπρόθεσμο πλαίσιο)
  • Την συλλογιστική και τις ενέργειες που ακολουθούνται σε διάφορα παιχνίδια που προϋποθέτουν προετοιμασία από πλευράς κινήσεων (όπως π.χ. σκάκι και ηλεκτρονικά παιχνίδια στρατηγικής)
  • Το σχέδιο που τίθεται προκειμένου να επιτύχουμε έναν οποιοδήποτε στόχο ο οποίος συνήθως βρίσκεται σε υψηλή στάθμη δυσκολίας (πχ πολιτικές εκστρατείες υποψηφίων, κτλ)».
Πολύ κατατοπιστικός ο ορισμός της στρατηγικής και η επεξήγησή του. Η στρατηγική όπως αναφέρεται και πιο πάνω, δεν εφαρμόζεται μόνο στο πολεμικό πεδίο αλλά και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τη στρατηγική της ΠΟΕΔ ή καλύτερα να καταδείξει την έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της ΠΟΕΔ σε σχέση με τα μέτρα που πήρε ή προτίθεται να πάρει η πολιτεία για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο…