Παραστάσεις στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου :  Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011, ώρα 11:00 και 15:00, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011, ώρα 19:30, Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011, ώρα 19:30 και Κυριακή 20 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 και 15:00. Τιμή Εισόδου : €5