Ως Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής – Αγώνα, οραματιζόμαστε μια ΠΟΕΔ δίπλα στον κάθε εκπαιδευτικό, δίπλα στις αγωνίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Οραματιζόμαστε μια ΠΟΕΔ δυναμική, διεκδικητική, η οποία να αγωνίζεται τόσο για την προάσπιση των κεκτημένων του κλάδου όσο και για νέες κατακτήσεις που θα οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Οραματιζόμαστε μια ΠΟΕΔ που θα συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά σε κάθε διάλογο που αφορά εκπαιδευτικά θέματα, με θέσεις και προτάσεις τεκμηριωμένες. Οραματιζόμαστε τέλος, μια ΠΟΕΔ που θα δίνει φωνή στη βάση και που θα την εκφράζει σε κάθε της βήμα και ενέργεια.

Διαβάστε ολόκληρη την τοποθέτηση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτική Αγώνας για το πλαίσιο δράσης της ΠΟΕΔ την τριετία 2011-2014