Γιώργος Ταλιαδώρος, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ 

Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να επιχειρηματολογούμε για τα αυτονόητα. Η ανάγκη για συνεργασία εκπαιδευτικών και γονιών είναι αναντίλεκτη και καταλυτική στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών.
Ανάλογης σημασίας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι και η σχέση και η συνεργασία των οργανωμένων γονιών με τη συντεχνία της ΠΟΕΔ.

Δυστυχώς οι σχέσεις των δύο φορέων υποβάλλονται σε δοκιμασία το τελευταίο διάστημα λόγω των μέτρων που πήρε η ΠΟΕΔ ως αντίδραση στην καταστρατήγηση από τα κόμματα και την πολιτεία κάθε αρχής κοινωνικού διαλόγου και στην μεθοδευμένη επιλεκτική στόχευση των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν θεωρώ σκόπιμο, σε αυτό το στάδιο, να καταλογίσω ευθύνες (που προφανώς υπάρχουν) για την τροπή που πήραν τα πράγματα. Χρειάζεται όμως να τεθούν κάποια ζητήματα που θα διευκολύνουν ίσως το δημόσιο διάλογο, σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο πλευρών.