Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών χαιρετίζει την ενέργεια της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις να καταθέσει πρόταση νόμου για τροποποίηση της Περί Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νομοθεσίας, με σκοπό να καταργηθεί η οροφή των 18 μηνών για τους συνάδελφους αντικαταστάτες, περίοδος κατά την οποία οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 1/2 μονάδα υπηρεσίας στον κατάλογο διοριστέων για κάθε έξι μήνες συνεχής υπηρεσίας.
Ήδη στον κατάλογο διοριστέων δημοτικής εκπαίδευσης, υπάρχουν συνάδελφοι αντικαταστάτες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τους 18 μήνες υπηρεσίας και δεν πιστώνονται με επιπλέον μονάδες, με αποτέλεσμα να χάνουν την σειρά τους στον κατάλογο και να πέφτουν σε χαμηλότερη θέση από την περσινή χρονιά, παρά το γεγονός ότι έχουν περισσότερη υπηρεσία από συνάδελφους που τους υπερπηδούν στον κατάλογο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αδικία εις βάρος όσον συναδέλφων έχουν περισσότερη υπηρεσία ως αντικαταστάτες των 18 μηνών. Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ αν στηριχθεί από τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα θα διορθώσει την αδικία. 
Για το λόγο αυτό καλούμε ΟΛΑ τα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως εξετάσουν το συντομότερο δυνατό τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου και την εγκρίνουν , πριν την 31η Δεκεμβρίου 2011, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται οι κατάλογοι διοριστέων για το 2011.
Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών
28/10/2011