Λάμπρος Στεφάνου 
Το παρόν άρθρο έχει στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του μέτρου της αποχής από τα προγράμματα επιμόρφωσης, που πραγματοποιούνται εκτός της σχολικής μονάδας. Αν και θεωρώ πως κατά τη διάρκεια της «μάχης», οφείλουμε να αξιοποιούμε όλα μας τα «όπλα», θα προσπαθήσω να δείξω πως το υπό εξέταση μέτρο, ως «όπλο», μας καθιστά τους ιδανικούς αυτόχειρες.
Το μέτρο της αποχής από τις επιμορφώσεις τέθηκε και είναι σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου 2011. Σε σχετική ανακοίνωση, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, η ΠΟΕΔ σημειώνει τα ακόλουθα:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που επανασυνήλθε έκτακτα, χτες Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, 2011, για να μελετήσει την κατάσταση που διαμορφώνεται σ’ ό,τι αφορά τα θέματα της Οικονομίας, εκδηλώνοντας την αντίθεσή του τόσο προς τη διαδικασία έγκρισης όσο και προς το περιεχόμενο του Α΄ πακέτου μέτρων, που αποφασίστηκε, σχετικά, από τη Βουλή, αλλά και, ιδιαίτερα, αντιδρώντας στις αρνητικές εξελίξεις που διαφαίνονται σ’ ό,τι αφορά το διάλογο για το Β΄ πακέτο μέτρων (ΑΤΑ, νεοεισερχόμενοι, κοινωνικές παροχές, 13ος μισθός κ.ά.), επαναβεβαίωσε τις αποφάσεις της προηγούμενης συνεδρίας του και ενέκρινε μέτρα αντίδρασης της Οργάνωσης, όπως πιο κάτω: …2. Άμεση εφαρμογή του μέτρου της αποχής των δασκάλων από κάθε δραστηριότητα έξω από το σχολικό χώρο και χρόνο. Διευκρίνισε, σχετικά, ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να περιοριστούν στη δουλειά τους μέσα στο σχολείο, και μόνο, ενώ θα πρέπει να εκτελούν εκείνα, μόνο, τα καθήκοντα που απορρέουν από τα Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης τους ή από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων. Με την έννοια αυτή, οι δάσκαλοι: Δε θα μετέχουν σε κανένα συνέδριο ή σεμινάριο ή πρόγραμμα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται εκτός του σχολείου τους…»
Πίεση προς τους κυβερνώντες
Το βασικό επιχείρημα για τη λήψη του μέτρου της αποχής από την επιμόρφωση, ήταν η δυνατότητά του να ασκήσει πίεση προς την κυβέρνηση, την εργοδοτική πλευρά. Ασφαλώς, η πίεση που ασκεί το εν λόγω μέτρο, απορρέει από τη σχέση του με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και πιο συγκεκριμένα από τη σχετική παρεμπόδιση της πορείας εφαρμογής της.  
Σε πλήρη διάσταση με τους σκοπούς λήψης του μέτρου, η ηγεσία της ΠΟΕΔ διά του στόματος του προέδρου της, έθεσε εν αμφιβόλω την επάρκεια και δυναμική του εν λόγω μέτρου. Συγκεκριμένα, σε άρθρο με τίτλο: Φυλακτού: Προσπάθεια για μέση λύση στην επιμόρφωση, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα Παιδεία-news, σημειώνονται τα ακόλουθα: «Ο κ. Φυλακτού υπογράμμισε επίσης ότι οι δάσκαλοι είναι επιμορφωμένοι προσθέτοντας ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς την επιμόρφωση, όπως αρχικά σχεδιάστηκε…».