Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους στη συνέντευξη Τύπου για την παράδοση της εκπαιδευτικής βαλίτσας για ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων για εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη Λευκωσία
21/11/2011

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση και παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού «Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων», το οποίο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο, ως υποστηρικτικό υλικό του θέματος Απορρίμματα που αποτελεί μία από τις θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

H καθιέρωση της αειφόρου ανάπτυξης στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της διεθνούς κοινότητας και η ανάδειξη της εκπαίδευσης ως βασικού άξονα αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, φανερώνουν την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτών με περιβαλλοντική κουλτούρα και παιδεία οι οποίοι θα διαμορφώσουν τις συνθήκες ζωής τους κατά τρόπο δημιουργικό, εποικοδομητικό και βιώσιμο, σεβόμενοι το συστημικό και ολιστικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία που το αποτελούν.

Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κανένα μέτρο πολιτικής προστασίας δεν μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης εάν δεν διαμορφωθούν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ενεργοί και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες, καθιστά τον ρόλο της εκπαίδευσης ακόμη πιο κρίσιμο και σημαντικό σε σχέση με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, δράττομαι της ευκαιρίας για να σας αναφέρω ότι, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στη σχολική μονάδα. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και τέθηκε σε εφαρμογή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα δημοτικά σχολεία του τόπου μας και πρόκειται να επεκταθεί σταδιακά και στα σχολεία της Προδημοτικής, Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Η σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στo πλαίσιo της αναδόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και του εκσυγχρονισμού του αναλυτικού προγράμματος, φανερώνει και τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο όπου το κάθε σχολείο, αποκεντρωμένα αλλά συστηματικά και οργανωμένα, θα είναι σε θέση να οργανώνει τη δική του εκπαιδευτική περιβαλλοντική και αειφόρο πολιτική. Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου στη βάση της αναδιοργάνωσης του παιδαγωγικού, οργανωσιακού και κοινωνικού του πλαισίου. Στην ουσία το αναλυτικό πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη φέρει τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής εκπαίδευσης και επιδιώκει να καταστήσει το σχολείο ένα κοινωνικά μαθησιακό οργανισμό όπου το κλειδί για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης είναι η εκπαίδευση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιδιώκει να στηρίξει το Αναλυτικό Πρόγραμμα με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και διδακτικά μέσα, όπως το συγκεκριμένο υλικό, που θα αναβαθμίσουν ποιοτικά το εκπαιδευτικό έργο και θα εκσυγχρονίσουν τη μαθησιακή διαδικασία με γνώμονα την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Το διδακτικό υλικό «Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων» αποτελεί ένα τέτοιο δείγμα προσέγγισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων και ειδικότερα του ζητήματος των απορριμμάτων, μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στη βιωματική αλληλεπιδραστική μάθηση εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο απορρέει από τις ανάγκες της κυπριακής Εκπαίδευσης και δομείται στη βάση των σχεδιασμών του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το διδακτικό υλικό που παρουσιάζεται σήμερα είναι το επιστέγασμα της συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με το Πανεπιστήμιο Frederick, την Green Dot Κύπρου και την Εταιρεία Λανίτης. Το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της κοινωνικής περιβαλλοντικής εταιρικής ευθύνης και της συλλογικότητας των προσπαθειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική προώθηση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και μορφές εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Οργανισμό Green Dot ο οποίος συστηματικά και σε μακροπρόθεσμη βάση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για προώθηση της ορθολογιστικής διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των σχολείων, μέσα από συνεργασίες που αναπτύσσει με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ευχαριστώ επίσης, την Εταιρεία Λανίτη για τη στήριξη πρωτοβουλιών όπως τη συγκεκριμένη, αλλά και για την ευγενική χορηγία του για έκδοση του υλικού.

Συγχαίρω το Πανεπιστήμιο Frederick, και ιδιαίτερα τους φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, οι οποίοι με τους καθηγητές/τριές τους ανέλαβαν την πρωτοβουλία να συγγράψουν εθελοντικά το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που, ως ο υπεύθυνος φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται πολυεπίπεδα για την εδραίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφόρου Ανάπτυξης στον τόπο μας.

Καταληκτικά, σημειώνω ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης για την εδραίωση του περιβαλλοντικού πολιτισμού είναι κρίσιμος και θεμελιώδης. Τέτοιου είδους συλλογικές πρωτοβουλίες και ενέργειες μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι με κοινή προσπάθεια και αγώνα μπορούμε, αλλά κυρίως έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να κληροδοτήσουμε έναν κόσμο καλύτερο στις μελλοντικές γενεές που θα στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής ακεραιότητας.