ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1/12/2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

“Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων που συνήλθε σήμερα, 1η  Δεκεμβρίου, 2011 αποφάσισε όπως:

1.    Κοινοποιήσει την ισχυρή της θέση για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσα από αποφασιστικά μέτρα της Πολιτείας για πάταξη της φοροδιαφυγής, έλεγχο της αφορολόγητης εργασίας και των μαύρων δοσοληψιών.

2.    Καταθέσει την αποφασιστικότητά της για υπεράσπιση και διασφάλιση του δημοσίου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και του Δημόσιου Σχολείου έναντι των όποιων μεθοδεύσεων για περικοπές και συρρίκνωση των δαπανών για την Παιδεία.

3.    Απαιτήσει την προώθηση μέτρων τα οποία ν΄αναφέρονται σε συνεισφορά του πλούτου και του μεγάλου κέρδους.

4.    Αξιώσει τον τερματισμό του δημόσιου διασυρμού των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και της συστηματικής προσπάθειας παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης.

5.    Διαφυλάξει τα δικαιώματα και την ισότητα των απολαβών στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα που έχουν ήδη πληγεί.

6.    Καταθέσει την ένστασή της για την απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών, της Δημόσιας Εκπαίδευσης και του Δημόσιου σχολείου.

7.    Αντισταθεί στην απώλεια κεκτημένων και στην υπόσκαψη εργασιακών θεσμών και τη μεθόδευση συρρίκνωσης δικαιωμάτων.

8.    Περιφρουρήσει τον κοινωνικό διάλογο και τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Καταθέτει επίσης την αντίδρασή της στη δημιουργία εργασιακών τετελεσμένων και τη συρρίκνωση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή όπως σεβαστούν τις πρόνοιες διαλόγου αποφεύγοντας την καταστρατήγηση των διαδικασιών.