Προς όλα τα μέλη,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αντιδρώντας στη συνεχιζόμενη αμφισβήτηση του ρόλου του συνδικαλιστικού Κινήματος και την καταστρατήγηση των θεσμικών διαδικασιών διαλόγου, στη μονομέρεια και την ετεροβαρότητα που χαρακτηρίζει τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Κυβέρνηση και τη Βουλή, καθώς και στην υφαρπαγή κεκτημένων των εργαζομένων στο χώρο της Δημόσιας και της ευρύτερης Δημόσιας Υπηρεσίας, η ΠΟΕΔ συμπαρατάσσεται με τις άλλες Οργανώσεις των εργαζομένων και συμμετέχει στις μαζικές κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν για το σκοπό αυτό, καλώντας τα μέλη της σε στάση εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, 2011, μεταξύ των ωρών 10:05 π.μ. και 01.05 μ.μ.
Η Οργάνωση καλεί τους συναδέλφους που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας να παρουσιαστούν σύσσωμοι στην κοινή με τις άλλες Οργανώσεις εκδήλωση διαμαρτυρίας, που θα γίνει έξω από τη Βουλή. Λεπτομέρειες για κοινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και στις άλλες πόλεις θα ανακοινωθούν ξεχωριστά.

Με την εφαρμογή του πιο πάνω μέτρου, η ΠΟΕΔ εκφράζει, ταυτόχρονα, την καθολική απαίτηση των μελών της, για :

  • Δίκαιη κατανομή των βαρών για στήριξη της Οικονομίας
  • Πάταξη της φοροδιαφυγής
  • Φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου
  • Αποφυγή διαρθρωτικών, με πρόφαση την οικονομική κρίση, αλλαγών σε βάρος των εργαζομένων, όπως είναι η παγοποίηση των μισθών και της ΑΤΑ
  • Διασφάλιση των ωφελημάτων των νεοεισερχομένων και
  • Τερματισμό του συστηματικού διασυρμού των Κρατικών Υπαλλήλων και, ιδιαίτερα, των εκπαιδευτικών.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών του σχολείου τους ότι, επειδή τα σχολεία θα κλείσουν στις 10.05 π.μ., ακριβώς, αυτοί θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους πριν από την πιο πάνω ώρα, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας (Πρότυπο επιστολής επισυνάπτεται).
Η στάση εργασίας θα εφαρμοστεί και στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.
Τα προαιρετικά Ολοήμερα σχολεία θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους μετά τις 01.05 μ.μ.
Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι θα συμμετάσχουν, επίσης, στη στάση εργασίας