Πηγή : http://www.gnomionline.com.cy

Ψηφίστηκαν από τη Βουλή τα μέτρα για δημοσιονομική εξυγίανση και αύριο, στις 3 το απόγευμα το Σώμα συνέρχεται για ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Μεταξύ άλλων ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για αύξηση του ΦΠΑ, για τη φοιτητική χορηγία και τα επιδόματα τέκνου, για την εισφορά των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και των αυτοτελώς εργαζομένων, τα νομοσχέδια για τις τράπεζες, για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την μη παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων καθώς και για την έκτακτη εισφορά των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα .
Παράλληλα αναβλήθηκε η ψήφιση του νομοσχεδίου για την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 64ο έτος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ψηφίστηκε με πλειοψηφία το νομοσχέδιο για αύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 15 σε 17%.
Η πρόταση της κυβέρνησης για εφαρμογή του νόμου από την 1η Ιανουαρίου απορρίφθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα η τροπολογία που κατέθεσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου για εφαρμογή του από την 1η Μαρτίου 2012.
Ψηφίστηκαν επίσης τα νομοσχέδια για τις τράπεζες που προνοούν την επέκταση επιβολής ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος, τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κρίσεων και τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Η Βουλή ψήφισε εξάλλου το νομοσχέδιο για την έκτακτη συνεισφορά των ιδιωτικών υπαλλήλων με βάση τις κλίμακες και τα ποσοστά που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους, επίσης για δύο χρόνια.
Η τροποποίηση για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα έγινε έτσι ώστε ο σχετικός νόμος να καλύπτει και οποιοδήποτε δικαστή σε οποιοδήποτε δικαστήριο της Δημοκρατίας, καθώς και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
Η Βουλή ψήφισε και το νομοσχέδιο με το οποίο η κλιμακωτή εισφορά προς το κράτος θα ξεκινά από τις 2500 ευρώ. Κατόπιν τροπολογίας που εγκρίθηκε ομόφωνα, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ανώτατη μισθολογική κλίμακα θα καταβάλλουν επιπλέον 0,5% έκτακτη εισφορά.
Με βάση τα νομοσχέδια για τη στόχευση του επιδόματος τέκνου και την φοιτητική χορηγία, υπολογίζεται ότι το κράτος θα εξοικονομήσει 80 εκατομμύρια ευρώ και όχι 100 όπως ήταν ο αρχικός στόχος.
Η Βουλή ενέκρινε και νομοσχέδια και κανονισμούς με βάση τα οποία όσοι καταβάλλουν ΦΠΑ, υποχρεούνται να εκδίδουν νόμιμη απόδειξη για συναλλαγές που αφορούν λιανική πώληση. Αντίγραφα των αποδείξεων πρέπει να διατηρούνται για περίοδο επτά ετών.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα νομοσχέδια για την αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα εταιρειών από 17 σε 20 τοις εκατό.
Ψηφίστηκε εξάλλου και το νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο νόμος περί φορολογίας του Εισοδήματος καθώς και τα νομοσχέδια για την εναλλαξιμότητα στη δημόσια υπηρεσία.
Με πλειοψηφία (29 υπέρ και 18 εναντίον) ψηφίστηκε ο νόμος για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 27 εκατομμυρίων που αφορά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Επαρχιακού Γραφείου Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού, το Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.