Η Ιστοσελίδα της Προοδευτικής (www.proodeftikidask.com) έχει εμπλουτιστεί με νέο αντιπολεμικό εκπαιδευτικό υλικό :

 

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αποστείλουν υλικό για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Προοδευτικής μπορούν να το αποστείλουν στο email proodeftikidask1@gmail.com