Πηγή : www.kathimerini.com.cy

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνεχίζει το πρόγραμμα επιχορήγησης αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β’ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και μαθητών που φοιτούν στην προπαρασκευαστική τάξη Εσπερινών Γυμνασίων.

Στην επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ότι «δικαιούχοι είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012, στη Β’ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και εγκεκριμένων από το ΥΠΠ Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι μαθητές που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη Εσπερινών Γυμνασίων».

Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα 250 ευρώ και θα καταβάλλεται στους κηδεμόνες των δικαιούχων μαθητών, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διαδικασία αγοράς που ακολουθούν.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η προσπάθεια για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και παροχής ποιοτικής παιδείας στους νέους μας αποτελεί συλλογικό στόχο αλλά και μία από τις βασικότερες προκλήσεις, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι σύγχρονες κοινωνίες».

Προστίθεται ότι «μια από τις βασικές πρόνοιες του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των μαθητών στα νέα τεχνολογικά μέσα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη συνέχιση της επιχορήγησης της αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β’ τάξη του Γυμνασίου».

Περισσότερες Πληροφορίες