«Το βασιλόπουλλον της Βενεδιάς»

Θεατρική Ομάδα «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ» ΠΟΕΔ Λευκωσίας

Νέα Παράσταση στις 22 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου.
Παραστάσεις στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου :  Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012, ώρα 11:00 και 15:00, Τιμή Εισόδου : €5