Ανακόνωση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΔ
«Το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ που συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 26 του Γενάρη, 2011, εξέτασε κατ’ αποκλειστικότητα, ως κατεπείγον, το μείζον πρόβλημα που δημιουργήθηκε σ’ ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολείων, όπως αυτή επηρεάζεται από τη μη έγκριση κονδυλίων που αφορούν το διορισμό έκτακτων εκπαιδευτικών.
Το Συμβούλιο επεσήμανε ότι, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους το όλο πρόβλημα παρατηρήθηκε, είναι, σήμερα, σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους πως η διευθέτησή του δεν επιτρέπει περαιτέρω αναβολή.
Με κοινή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Οικονομικών, το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ επισημαίνει πως οι όποιες καθυστερήσεις τόσο στην υποβολή από πλευράς των αρμόδιων Υπηρεσιών του Κράτους αιτημάτων για εξαιρέσεις από δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν από τη Βουλή σε ζητήματα που σχετίζονται με την Εκπαίδευση, όπως το συγκεκριμένο, όσο και στην εξέταση τέτοιων αιτημάτων από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την Ολομέλεια της Βουλής, θα πρέπει να αποφεύγονται επιμελώς. Αντίθετα, ενδείκνυται να λαμβάνεται έγκαιρη πρόνοια για την αποφυγή προβλημάτων που, με μαθηματική ακρίβεια, οδηγούν σε αναστάτωση και δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων, με σοβαρό αντίκτυπο στην Εκπαίδευση, τους μαθητές και στη γενικότερη εικόνα του δημόσιου σχολείου. Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. καλεί τη Βουλή, ενώπιον της οποίας και έχει αχθεί, πλέον, το όλο ζήτημα, να το εξετάσει ως κατεπείγον, στη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειάς της, προχωρώντας στην κατάλληλη τροποποίηση της Νομοθεσίας για την επίλυση του προβλήματος, χωρίς άλλη καθυστέρηση.
 Σ’ εκδήλωση της σημασίας που, ακριβώς, αποδίδει το Συμβούλιο της ΠΟΕΔ στο συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι αυτό διέκοψε τις εργασίες του χωρίς να ασχοληθεί με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, για να μεταβεί και να επιδώσει τις σχετικές επιστολές του προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Βουλής. Αναμένει ότι θα συναντήσει την κατανόησή τους και καλή θέληση για την επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ότι, αν το ζήτημα δεν εξεταστεί και επιλυθεί, κατάλληλα, στη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, αυτό θα σημαίνει την παραπομπή της όποιας διευθέτησής του για μια άλλη περίοδο δεκαπέντε, τουλάχιστο, ημερών. Για το λόγο αυτό, ως πρώτο μέτρο αντίδρασής του, καλεί τους συναδέλφους σε όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης να προβούν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία να περιλαμβάνει παραμονή των παιδιών στην αυλή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου λειτουργίας των σχολείων, αύριο Παρασκευή, 27/1/2012, με μέριμνα, πάντοτε, για επαρκή παιδονομία. Το ίδιο μέτρο θα εφαρμοστεί και στη διάρκεια της προσεχούς εβδομάδας, μέχρι την επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, σε επαρχιακή βάση, με τα σχολεία της Λευκωσίας – Μόρφου να διαμαρτύρονται την Τρίτη, της Λεμεσού – Πάφου την Τετάρτη και της Λάρνακας – Αμμοχώστου την Πέμπτη. Σχετικά, προσκαλούνται να συμμετέχουν, ενισχύοντας την όλη προσπάθεια, και οι γονείς των μαθητών κάθε σχολείου.
Το Συμβούλιο αποφάσισε να επανασυνέλθει την Πέμπτη, 2/2/2012, για να εξετάσει την κατάσταση και να εφαρμόσει, αν χρειαστεί, δυναμικότερα μέτρα, κατά την κρίση του».