Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών
Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για το έτος 2012 από δικαιούχες οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχες οικογένειες με ένα και δύο τέκνα, στις οποίες το επίδομα θα καταβληθεί στο τέλος του έτους 2012, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετά την 1η Ιουνίου, 2012.
Τα έντυπα αίτησης για επίδομα τέκνου διατίθενται από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι. Επίσης τα έντυπα αίτησης είναι καταχωρημένα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http://www.mof.gov.cy.
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων, το επίδομα τέκνου θα παραχωρείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχουν οι οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο που κατά το έτος 2011 είχαν ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι τις €49.000 και οικογένειες με δύο έως τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα που κατά το έτος 2011 είχαν ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι τις €99.000. Το εν λόγω εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τέταρτου τέκνου. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας και το ύψος του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός της.

Πρόσθετα και ανεξάρτητα του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το €1.200.000.

Στην αίτηση, πρέπει να δηλωθούν ορθά όλα τα εισοδήματα, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας (δηλαδή ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές, μετοχές, ομόλογα, χρεόγραφα, καταθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό). Αιτήσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012.