Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις  αποσπασμένων, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα / Υπηρεσίες του, όπως φαίνονται πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι φέτος οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την κεντρική ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση www.moec.gov.cy.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 στις 12:00μ.μ. μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 στις 12:00 μ.μ. , ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η αποδοχή νέων αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης σας, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφο για το αρχείο σας .Το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστείλει αυτόματα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο επιβεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αίτησης». Σημειώνεται, ότι, για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση


Εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών