Θέμα Συνεδρίου : «Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο : Σχολείο Εργαστήριο    Κριτικής Σκέψης» 
Εισηγήσεις :

  • ·       Γιαννάκης Βασιλειάδης, Β. Δ. Λειτουργός Π.Ι.: