Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι, την προσεχή Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012, θα κυκλοφορήσει τα έντυπα αίτησης της φοιτητικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012.
Τα έντυπα αίτησης για τη φοιτητική χορηγία θα διατίθενται από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι. Επίσης, τα έντυπα αίτησης είναι καταχωρημένα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http://www.mof.gov.cy.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, η φοιτητική χορηγία θα παραχωρείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, για να έχει η οικογένεια δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία πρέπει το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε κατά το 2011, να μην υπερβαίνει τις €100.000 όταν αυτή έχει ένα ή δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος.
Παράλληλα, για να έχει δικαίωμα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών της στοιχείων, να μην υπερβαίνει το €1.200.000. Αιτήσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2012.
5 Μαρτίου 2012