Αλλαγή ημερομηνίας για πραγματοποίηση της σύσκεψης Διευθυντών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Πάφου
Λευκωσία, 6 Μαρτίου, 2012

Προς: Διευθύντριες/Διευθυντές Σχολείων
Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη, για την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012, σύσκεψη Διευθυντών Σχολείων πόλης και επαρχίας Πάφου αναβάλλεται, λόγω έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Μαρτίου, 2012, στις 11 το πρωί, στο ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου.

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής συνάντησης Γενικών Αντιπροσώπων και Τοπικών Υπευθύνων ΠΟΕΔ Λεμεσού
5  Μαρτίου, 2012

Προς: Διευθύντριες/Διευθυντές Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη, για την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012, Συνάντηση Τοπικών Υπευθύνων και Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ Λεμεσού αναβάλλεται λόγω σύγκλησης έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 στο Κ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Τοπικό Υπεύθυνο και Γενικούς Αντιπροσώπους της ΠΟΕΔ Λεμεσού που εργάζονται στη σχολική σας μονάδα για την αλλαγή.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.

Από την ΠΟΕΔ Λεμεσού