Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012, ώρα 1700 στο ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού
Με τη στήριξη της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ