Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κίκης Καζαμίας ανακοίνωσε απόψε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με συμφωνία μεταξύ κράτους και Εκκλησίας αναφορικά με φορολογικά θέματα.


Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Καζαμίας ανέφερε: «Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία έχει κάνει αποδεκτή πρόταση που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει σχέση με μια συμφωνία που συνομολογήθηκε ανεπίσημα, μέχρι στιγμής, μεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας της Κύπρου σε σχέση με φορολογικά θέματα.

Στο πλαίσιο εξεύρεσης κοινά αποδεκτής οδού ως προς την επίλυση των διαφορών που προέκυψαν μεταξύ των δύο βασικότερων θεσμών που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και στη βάση μιας καταρχήν συμφωνίας που είχε συνομολογηθεί το 2005 και ποτέ δεν προωθήθηκε, επήλθε τελικά συμφωνία με αλλαγή πάνω σε τέσσερα σημεία στα όσα είχαν προσυμφωνηθεί το 2005. 


Οι διαφορές επικεντρώνονται, πρώτον, στο γεγονός ότι πλέον θα καταβάλλονται τόκοι και επιβαρύνσεις επί του φόρου ακίνητης περιουσίας που προκύπτει από τις πράξεις που διενεργεί η Εκκλησία της Κύπρου για μέγιστη χρονική περίοδο 20 ετών και αυτές οι επιβαρύνσεις θα είναι πληρωτές μόνο κατά την πώληση του τεμαχίου. Στην προηγούμενη συμφωνία υπήρχε πρόνοια για μη καταβολή τόκων και άλλων επιβαρύνσεων. 


Δεύτερο σημείο που έχει τώρα συμφωνηθεί είναι ότι για όσα τεμάχια αγοράζονται από την Εκκλησία μετά την ημερομηνία επίτευξης της συμφωνίας με το κράτος – έχω διαβεβαίωση από την Εκκλησία ότι αυτό θα ισχύει από σήμερα, δηλαδή από την ανακοίνωση της συμφωνίας, διότι η συνομολόγηση και η υπογραφή μπορεί να πάρει λίγες μέρες – θα καταβάλλεται ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας από την ημερομηνία αγοράς του τεμαχίου. Στην προηγούμενη συμφωνία ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επί των τεμαχίων που αγόραζε η Εκκλησία θα καταβαλλόταν μόνο αν επωλείτο το ακίνητο, ενώ τώρα από τη στιγμή που αγοράζεται και αν πωληθεί θα ξαναπληρωθεί. 


Το τρίτο σημείο είναι ότι για όσα τεμάχια αποκτηθούν από την Εκκλησία μέσω ανταλλαγής, θα καταβάλλεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας από την ημερομηνία απόκτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, όπως πληρώνει ο καθένας δηλαδή, εκτός των ανταλλαγών που διενεργούνται με το κράτος. Στην προηγούμενη συμφωνία όλα τα τεμάχια που κατέχονταν ως αποτέλεσμα ανταλλαγής είτε με το κράτος είτε με ιδιώτες, φοροαπαλλάσσονταν.

Τέλος διαγράφεται σημείο της τότε συμφωνίας, που αφορά το αίτημα από πλευράς Εκκλησίας για απόκτηση αδασμολόγητων οχημάτων. 


Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει στη συμφωνία του 2005.

Από μέρους της Κυβέρνησης εκφράζω ικανοποίηση για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Όπως ο Υπουργός Οικονομικών αποτάθηκε για επικύρωση συμφωνίας προς το Υπουργικό έτσι και ο Διευθυντής Ελεγκτικού Τμήματος στην Αρχιεπισκοπή κ. Ιωάννης Χαριλάου θα θέσει το θέμα στην αμέσως επόμενη Σύνοδο της Ιεράς Συνόδου. Είναι τυπική και από εκεί πλέον η επικύρωση αυτής της συμφωνίας. 


Επίσης, εκφράζω ικανοποίηση από πλευράς Κυβέρνησης για την επίλυση μιας διαφοράς που υπάρχει ουσιαστικά από γενέσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είναι εκτίμηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι αυτή η πράξη από πλευράς Κυβέρνησης δείχνει την καλή θέληση και προς την Εκκλησία, έχοντας υπόψη ότι ουσιαστικά διαγράφεται η οποιαδήποτε απαίτηση ή αίτημα υπήρχε που αφορούσε οποιεσδήποτε πράξεις έγιναν από σήμερα και πηγαίνοντας πίσω μέχρι το 1960. 


Κρίναμε ότι πρέπει να βλέπουμε μπροστά και είναι μια ένδειξη που δείχνει ότι δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα και είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και κρίνω ότι θα υπάρξει και μια θετική εκτίμηση και από πλευράς της κοινής γνώμης.


Δεν θελήσαμε να ασχοληθούμε με το παρελθόν. Μας ενδιαφέρει το σήμερα και το αύριο», κατέληξε.