Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει προαιρετικά απογευματινά σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα στις τάξεις Β΄ και Γ΄.

Σύνδεσμος