Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) παρουσίασε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου
το πρωτοποριακό συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της δράσης
«Πολυπρισματικότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Εκπαίδευση», με
χρηματοδότηση από την UNDP-ACT,

  1. Το σπίτι της Συνεργασίας
  2. Μαθαίνοντας να διερευνούμε την ιστορία της Κύπρου μέσα από τα Τεχνουργήματα: Βοήθημα για εκπαιδευτικούς
  3.  Μαθαίνοντας να διερευνούμε την Ιστορία της Κύπρου μέσα από τα τεχνουργήματα :Τετράδιο Δραστηριοτήτων  
  4. Μικτά χωριά στην Κύπρο
  5.  Μια εισαφωγή στην προφορική Ιστορία  
  6. Η οθωμανική περίοδος στην Κύπρο.Μαθαίνουμε να διερευνούμε την αλλαγή , την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα. 
  7.  Η Λευκωσία σάς Καλεί… Βιβλίο για το Δάσκαλο