Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – Π.Ο.Υ. (World Health OrganizationWHO) για το περιεχόμενο και τις καινοτομίες που εισάγει στα κυπριακά σχολεία το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγωγής Υγείας το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τα τελευταία δύο χρόνια σε όλα τα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Αγωγής Υγείας είναι η αντιμετώπιση διαφόρων  κοινωνικών προβλημάτων,  όπως το κάπνισμα, o αλκοολισμός, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η έλλειψη οδικής συνείδησης, η παραβατικότητα, η έξαρση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, η παχυσαρκία, ο ρατσισμός κ.λπ., τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν με βάση κατασταλτικές λογικές αλλά μόνο με την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικά σχεδιασμένων και δομημένων προληπτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η Αγωγή Υγείας δεν μπορεί να προσφέρεται μόνο μέσα από κάποια παρεμβατικά προγράμματα, στο περιθώριο του επίσημου Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος των σχολείων, προχώρησε, στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, στην ένταξη της Αγωγής Υγείας ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στο Σχολικό Πρόγραμμα των μαθητών όλων των βαθμίδων (Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης).
Στο μάθημα, τα παιδιά, δε έχουν απλά την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σωματικές συνέπειες ορισμένων συμπεριφορών αλλά κυρίως να κρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης της πίεσης των φίλων, να εντοπίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, κ.λπ. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος περιλαμβάνονται θέματα όπως η ασφάλεια,η  αγωγή του καταναλωτή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών, η χρήση και κατάχρηση ουσιών εξάρτησης, η σεξουαλική αγωγή κ.λπ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη συγχαρητήρια επιστολή του Π.Ο.Υ. (η οποία επισυνάπτεται αυτούσια):
«η μετάβαση από την παραδοσιακή προσέγγιση της Αγωγής Υγείας σε μια πιο ολιστική σχολική προσέγγιση, που αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει ευρύτερα το θέμα της υγείας, που πετύχατε στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Οργανισμός θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες, μέσα από διεθνή συνέδρια και δίκτυα, για παρουσίαση και συζήτηση του παραδείγματος της Κύπρου».
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]